Butoh Dance Company "Butoh-sha Tenkei"
Ebisu Torii and Mutsuko Tanaka
Butoh-sha Tenkei
/ Works
1986 - 1988

"Humoresque I - VII"

舞踏舎 天鷄
舞踏舎 天鷄
Humoresque I
"SUMOTORA-NO WASURENAGUSA-NO HANA"

at Nakano Terpsichore, Tokyo
1986.7.31
Dance : Mutsuko Tanaka, Noriko Kasami
Humoresque II
"HIKAREMONO-TO MARIATTI"

at Nakano Terpsichore, Tokyo
1986.9.26
Dance : Ebisu Torii
舞踏舎 天鷄
Humoresque III
"JIKASEI --- KANDOU-TO KANDOU"

at Nakano Terpsichore, Tokyo
1986.11.27-28
Dance : Ebisu Torii, Mutsuko Tanaka, Noriko Kasami
舞踏舎 天鷄
Humoresque IV
"MAKUMA"

at Nakano Terpsichore, Tokyo
1987.5.2-3
Dance : Ebisu Torii, Mutsuko Tanaka, Noriko Kasami
舞踏舎 天鷄
Humoresque V
"AOZORA-NI DON"

at Shimanouchi Church, Osaka
at Nanatsu-dera Studio, Nagoya
1987.9.15-20

Dance : Ebisu Torii, Mutsuko Tanaka, Naoko Konno
→go to page
舞踏舎 天鷄
Humoresque VI
"AKAHIKO-TO KUSUKUSU"

at Nakano Terpsichore, Tokyo
1988.6.4-5
Dance : Ebisu Torii, Mutsuko Tanaka
舞踏舎 天鷄
Humoresque VII
"SASA"

in Avignon, France
1988.7.17-22
Dance : Ebisu Torii, Mutsuko Tanaka

CopyRight © Butoh-sha Tenkei All Right Reserved.